Hopp til innhold

Årsregnskap og ligningspapirer

Ønsker du bistand med årsoppgjøret? Inter-Data kan hjelpe til med innsending av  likningspapirer til skattemyndighetene og det offisielle regnskapet til Regnskapsregisteret. Årsoppgjøret er ikke bare den viktigste begivenheten i løpet av regnskapsåret - årsregnskapet har også stor verdi i forhold til å kunne foreta beslutninger som kan bedre bedriftens økonomiske situasjon.

Det er viktig at årsregnskapet viser det riktige bildet, så man gjør lurt i å overlte det arbeidet til en profesjonell aktør. Vi vil gjerne være din samarbeidspartner når det kommer til økonomifunksjonen. Da er det viktig at vi kjenner din bedrift grundig. Det er mange forhold rundt en virksomhet som bør hensyntas for å kunne produsere et riktig regnskp. Regnskapet skal være et av dine styringsverktøy.

Share on Facebook